زمانی که صحبت از صنعت استخراج نفت دردریا و یا خشکی میشود و یا صحبت از صنایع انتقال برق ، انرژی خورشیدی ، ارتباط از راه دور ، تونل های انتقال آب و … در میان باشد بازار وایر بهترین تامین کنندگان و مصرف کنندگان مفتول دراین صنایع را به شما معرفی خواهد کرد .

آیا میدانستید 

ایران بزرگترین تولید کننده مفتولهای صنعت تولید و انتقال انرژی درخاورمیانه می باشد.مفتولهای ایرانی در شبکه انتقال نیرو از اروپا تا چین مورد استفاده هستند .

اخبار و رویدادهای مرتبط