در درازای هزاران ساله ، توری های فلزی همواره موجب توسعه تمدنهای بشری بوده و هستند . انواع توری ها در صنایع مختلف از مهندسی پزشکی تا کشاورزی و ساختمان باعث رفاه و رونق بوده اند. دربازار وایر شما با صدها تولید کننده و هزاران مصرف کننده توری به طور مستقیم در ارتباط خواهید بود.    با هم قویتریم

آیا میدانستید :

  1. آیا میدانستید دربازار وایر قادر خواهید بود با برگزار کردن مناقصه ، توری مورد نیاز خودرا با متراژ و مشخصات خاص با کمترین قیمت خریداری نمایید

  2. علاوه بر توری دربازار وایر قادر به جستجو و خرید انوارع دستگاه و ماشین آلات بافت توری خواهید بود

اخبار و رویدادهای مرتبط