استفاده  از سیمهای فلزی د رصنعت تایر خودرو به شکل روز افزونی درحال افزایش می باشد و نوآوران صنعت هر روزه راه حل ها و ایده های نوینی را برای بهبود عملکرد با استفاده از مقاطع نازک تر فولاد پیشنهاد میدهند. امروزه از تایر تا برف پاک کن همگی با مفتول و سیمهای فلزی عملکرد بهتری را پیدا کرده اند .

آیا میدانستید :

به کمک مفتولهای فنر گالوانیزه ، نسل بعدی برف پاک کن های خودرو تنها با 6قطعه توسعه یافته اند . درحالیکه پیش از این 23قطعه درتولید یک برف پاک کن بکار برده می شد کاهش 50 درصدی وزن و رفتار آیرود دینامیکی بهتر این برف پاکنها همه و همه وام دار مفتولهای پیشرفته درساخت این محصول می باشند .

اخبار و رویدادهای مرتبط