مفتول و انواع آن و گروه محصولات مفتولی درگوشه گوشه صنعت ساخت وساز نقشهای گوناگونی را به عهده دارند . از جوش و برش فلزات تا دژگونی و استحکام بتن از جلوگیری رانش زمین تا اتصال سقفهای کاذب. بازار وایرپل ارتباطی شما و طرف های کاری شما در این صنعت میباشد .با هم قوی تریم

آیا میدانستید :

با کمک مفتول  امرزوه وزن سازه ها تا 10برابر کمتر وسرعت ساخت تا 10برابر بیشتر شده و همچنین هزینه ها کمتر و ایمنی و استحکام بیشتر شده است .

اخبار و رویدادهای مرتبط