انرژی آب و برق

نام محصول : الیاف فولادی (فیبر بتن) بالاترین قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان پایین ترین : ۱۲,۰۰۰ تومان
ردیف محصول فروشنده اندازه های الیاف فولادی بتن اندازه های co2 قیمت محصول خرید
1 الیاف فولادی (فیبر بتن) – Steel Fiber for Concrete Reinforcement صنایع مفتولی زنجان 0/8
۱۵,۰۰۰ تومان
واحد فروش :
2 الیاف فولادی (فیبر بتن) – Steel Fiber for Concrete Reinforcement صنایع مفتولی زنجان 1
۱۲,۰۰۰ تومان
واحد فروش :
3 الیاف فولادی (فیبر بتن) – Steel Fiber for Concrete Reinforcement صنایع مفتولی زنجان 1/2
۲۵,۰۰۰ تومان
واحد فروش :
نام محصول : سیم جوشکاری با گاز محافظ - CO2 بالاترین قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان پایین ترین : ۲۰,۰۰۰ تومان
ردیف محصول فروشنده اندازه های الیاف فولادی بتن اندازه های co2 قیمت محصول خرید
1 سیم جوشکاری با گاز محافظ – CO2 صنایع مفتولی زنجان 0.9
۲۰,۰۰۰ تومان
واحد فروش :
2 سیم جوشکاری با گاز محافظ – CO2 صنایع مفتولی زنجان 1
۳۰,۰۰۰ تومان
واحد فروش :
3 سیم جوشکاری با گاز محافظ – CO2 صنایع مفتولی زنجان 1.2
۴۰,۰۰۰ تومان
واحد فروش :
نام محصول : سیم فولادی پرکربن با پوشش بالای گالوانیزه بالاترین قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ تومان پایین ترین : ۲۸۰,۰۰۰ تومان
ردیف محصول فروشنده اندازه های الیاف فولادی بتن اندازه های co2 قیمت محصول خرید
1 سیم فولادی پرکربن با پوشش بالای گالوانیزه – high carbon galvanized steel wire صنایع مفتولی زنجان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
واحد فروش :
نام محصول : قیمت لحظه ای محصولات مفتولی بالاترین قیمت : ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان پایین ترین : ۵۰,۰۰۰ تومان
ردیف محصول فروشنده اندازه های الیاف فولادی بتن اندازه های co2 قیمت محصول خرید
1 گالفان (مش متال) – (Galfan (mischmetal صنایع مفتولی زنجان
۵۰,۰۰۰ تومان
واحد فروش :
2 مفتول فولادی کم کربن با پوشش گالوانیزه – Low Carbon Galvanized Steed Wire صنایع مفتولی زنجان
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
واحد فروش :